გადაუდებელი სამუშაოები მცხეთა

23/07/2023 მცხეთის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება

  • ქ. მცხეთა,დავით აღმაშენებელის ქ. N 5 თან, წყალსადენის ქსელზე დაზიანების აღდგენითი სამუშაოების ჩატარების მიზნით  10:45-დან 18:00-საათამდე წყალმომარაგება შეუწყდება:
    მცხეთაში: აღმაშენებლის N1 - 19 ის ჩათვლით (ყველას)


14/04/2024 მცხეთის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/09/2023 მცხეთის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება