ვაკანსიები
კომპანია ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ ადამიანური კაპიტალის განვითარების დეპარტამენტი მუდმივად ზრუნავს მოიზიდოს მაღალკვალიფიციური კადრები და შეინარჩუნოს არსებული საუკეთესო თანამშრომლები, რადგან ადამიანები ქმნიან კომპანიის წარმატებულ მომავალს
საგზაო ჯგუფი - უფროსი ზეინკალი გამოქვეყნებულია 2023-09-19 ბოლო ვადა 2023-10-30

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი აცხადებს ვაკანსიას საგზაო ჯგუფში - უფროსი ზეინკლის პოზიციაზე.

 

ანაზღაურება: 1500 ლარი (დარიცხული)

გრაფიკი: 2 დღე 12სთ, 2 დღე დასვენება

 

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები:
 
 • ასფალტების დამგები ბრიგადების მართვა; სამუშაოების კოორდინაცია და კონტროლი;
 • ბრიგადების მართვა;
 • საჭირო ინვენტარის და მასალის დროული განაცხადის წარდგენა ხელმძღვანელობასთან;
 • ასფალტის დაგებისთვის საჭირო მოსამზადებელი სამუშაოების და დაგების პროცესის ორგანიზება;
 • სამუშაო პროცესებში შექმნილი პრობლემების გადაჭრის უზრუნველყოფა;
 • ტექნიკური გადაწყვეტილებების მიღება;
 • მანქანა-დანადგარების გამართული მუშაობის კონტროლი;

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი ტექნიკური განათლება;
 • საგზაო და სამშენებლო სფეროში მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება;
 • სასურველია მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა;
 • საგზაო და სამშენებლო ინფრასტრუქტურის სამუშაოების ნორმებისა და წესების ცოდნა;
 • სასურველია ტექნიკის ექსპლუატაციისა და შრომის უსაფრთხოების წესების ცოდნა;

 

დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ CV შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: recruitment@gwp.ge  არა უგვიანეს 2023 წლის 30 ოქტომბრისა.

საგზაო ჯგუფი - მუშის პოზიცია გამოქვეყნებულია 2023-09-18 ბოლო ვადა 2023-10-30

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი აცხადებს ვაკანსიას სამშენებლო სამსახურში - მუშის პოზიციაზე.

 

გრაფიკი: 12 სთ 2 სამუშაო დღე, 2 დღე დასვენება

ანაზღაურება: 1000 ლარი 

 

ძირითადიმოვალეობები: 

 • გრუნტის გათხრითი და ასფალტის დაგების სამუშაოების ხელშეწყობა;
 • მონაწილეობა ასფალტის დაგებამდე მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელებაში;
 • ტერიტორიის მოწესრიგება/გასუფთავება სამშენებლო ნარჩენებისგან ასფალტის დაგებამდე და სამუშაოების დასრულების შემდგომ;
 • ასფალტის დაგების პროცესში სპეციალისტისთვის დახმარების გაწევა;
 • გათხრითი სამუშაოების ჩატარება, მექანიზმით ან ხელით;
 • ტრანშეის ძირის მომზადება;
 • განათხარის  ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით შევსება ხელით;
 • ტრანშეაში ინერტული მასალის ფენაფენად ტკეპნა;
 • განათხარი ადგილის მოწესრიგება;
 • ინვენტარის ექსპლუატაციის ნორმების სრული დაცვით გამოყენება და მუდმივად მუშა-მდგომარეობაში ყოფნის უზრუნველყოფა;
 • ინვენტარის დაზიანების შემთხვევაში უშუალო ხელმძღვანელის დროული ინფორმირება;
 • სამუშაოების წარმოებისას საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შრომისა  და ტექნიკური უსაფრთხოების წესების და ნორმების, ასევე კომპანიის შრომის უსაფრთხოების კუთხით  არსებული ნორმატიული დოკუმენტების და ინსტრუქციების მოთხოვნების დაცვა;
 • სამუშაო ადგილის და მუშაობის წარმოების იმგვარად, რომ მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი ზემოქმედება გარემოზე და/ან მესამე პირებზე, ჯანმრთელობის დაზიანების  ან  ქონებრივი  ზარალის თავიდან ასაცილებლად; დაცული იქნას კომპანიის მატერიალური საკუთრება;
 • სამუშაოების დადგენილი სანიტარული ნორმების სრული დაცვით წარმოება;

 

საკვალიფიკაციომოთხოვნები:

 • საშუალო/პროფესიული ტექნიკური განათლება;
 • სასურველია მსგავს პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 6 თვიანი სამუშაო გამოცდილება;
 • ასფალტის გაშლის წესების ცოდნა;
 • ტექნიკის ექსპლოატაციისა და შრომის უსაფრთხოების წესების ცოდნა

 

დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ CV შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: recruitment@gwp.ge  არა უგვიანეს 2023 წლის 30 ოქტომბრისა.

 

დანაკარგების საძიებო ჯგუფი - ზეინკალი გამოქვეყნებულია 2023-08-25 ბოლო ვადა 2023-09-25

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი აცხადებს ვაკანსიას დანაკარგების საძიებო ჯგუფში - ზეინკლის პოზიციაზე.  

 

ძირითადი მოვალეობები: 

 • ვითარებიდან გამომდინარე შესაბამისი არმატურების დაკეტვა-გაღება, რეგულირება;
 • გადაცემული მისამართების დროული შემოწმება და ასრებული სიტუაციის მაქსიმალურად ზუსტი შეფასება;
 • შემთხვევით ნანახი პრობლემების (დაზიანება, ახდილი ჭა, ჩაწეული ასფალტი და ა.შ.) დაფიქსირება, აღწერა და ხელმძღვანელობის ინფორმირება;
 • მრიცხველისათვის საჭიროებისამებრ ჭის მოწყობა/მოწესრიგება;
 • მცირე გნათხარის მოწყობა;

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • საშუალო ან/და პროფესიული განათლება;
 • მსგავს სფეროში მუშაობის მინიმუმ 6 თვიანი სამუშაო გამოცდილება;
 • სამიწათმოქმედო იარაღებთან მუშაობის გამოცდილება (ბარი, წერაქვი, კოალდა და სხვა)
 • ტექნიკის ექსპლოატაციისა და შრომის უსაფრთხოების წესების ცოდნა;

აუცილებელი უნარ-ჩვევები:

 • საველე პირობებში მუშაობის უნარი;
 • შრომისმოყვარეობა, დისციპლინირებულობა;
 • მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
 • გუნდში მუშაობის უნარი.

 

დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ CV შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: recruitment@gwp.ge  არა უგვიანეს 2023 წლის 30 სექტემბრისა. 

ბილინგის სპეციალისტი გამოქვეყნებულია 2023-08-07 ბოლო ვადა 2023-09-05

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი აცხადებს ვაკანსიას ბილინგის ინფორმაციული უზრუნველყოფის სამსახურში, სპეციალისტის პოზიციაზე.

 

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები:

** საყოფაცხოვრებო და არასაყოფაცხოვრებო სექტორში ყოველთვიური დარიცხვის წარმოება: მონაცემების დამუშავება, მონაცემთა ბაზაში ასახვა;
** მონაცემთა ბაზაში მრიცხველით მოსარგებლე აბონენტების კვარტალური ხელშეკრულებების ასახვა;
** გამრიცხველიანების პროექტის ფარგლებში თითოეული ხელშეკრულების შესაბამისი ინფორმაციის ბილინგის მონაცემთა ბაზაში ასახვა;
** ახალი აბონენტების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაცია;
** სერვის-ცენტრებიდან წარმოდგენილი განხორციელებული კორექტირებების (დარიცხვის შესწორება, ვალის შესწორება, სულადობის კორექცია, შემოსავლის შესწორება, მრიცხველების-აქციის თანხების გადანაწილება) მონაცემთა ბაზაში ასახვა;
** შედარების აქტების და ბრუნვის ისტორიების მომზადება მომხმარებლების მოთხოვნის საფუძველზე;

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

** უმაღლესი განათლება, სასურველია ბიზნესის ადმინისტრირების, ფინანსების ან ეკონომიკის დარგში;
** სასურველია მონაცემთა ბაზებთან მუშაობის არანაკლებ სამუშაო გამოცდილება;
** საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა;

აუცილებელი უნარ-ჩვევები:

** ანალიტიკური და ლოგიკური აზროვნების უნარი;
** ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის ძლიერი უნარ-ჩვევები;
** ინდივიდუალური და გუნდური მუშაობის უნარი;

სამუშაო ადგილი: თბილისი, სათაო ოფისი. მისამართი: მედეა (მზია) ჯუღელის ქუჩა N10
სამუშაო გრაფიკი: ორშაბათი-პარასკევი: 09:00-18:00 სთ
ანაზღაურება: 1450 ლარი (ხელზე ასაღები თანხა)

დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ გამოგზავნოთ CV შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: recruitment@gwp.ge არაუგვიანეს 2023 წლის 25 სექტემბრისა. გთხოვთ, საგანში ("subject") მიუთითოთ პოზიცია, რომელზეც აგზავნით განაცხადს წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენი კანდიდატურა არ განიხილება.

ავტომობილის მრეცხავი გამოქვეყნებულია 2023-07-21 ბოლო ვადა 2023-09-30

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი აცხადებს ვაკანსიას  ავტომობილის მრეცხავის პოზიციაზე. 

 

სამუშაო ადგილი: ქ. თბილისი, ფეიქრების ტერიტორია

ძირითადი მოვალეობები:

** კომპანიის კუთვნილი ავტოტექნიკის ჰიგიენურ მდგომარეობის უზრუნველყოფა;
** ადმინისტრაციული ავტომანქანების ჰიგიენურ მდგომარეობაში მოსაყვანად დროული და ხარისხიანი რეცხვა, ავტომანქანის სალონის დასუფთავება;

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

** საშუალო/პროფესიული განათლება;
** მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება მინიმუმ 6 თვე;
** კერხერის (სარეცხი აპარატის) ექსპლუატაციის წესების ცოდნა;

დაინტერესების შემთხვევაში, დაგვიკავშირდით: 595 25 61 43 ან გადმოგვიგზავნეთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: recruitment@gwp.ge არაუგვიანეს 2023 წლის 30 სექტემბრისა.

CV-ს გამოგზავნით თქვენ ადასტურებთ, რომ თანახმა ხართ შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა" დაამუშაოს და შეინახოს თქვენს შესახებ პერსონალური მონაცემები 1 წლის განმავლობაში.

ავტოშემკეთებელი/ელექტრიკოსი გამოქვეყნებულია 2023-07-21 ბოლო ვადა 2023-09-30

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი აცხადებს ვაკანსიას ავტოშემკეთებელი/ელექტრიკოსი პოზიციაზე. 

 

სამუშაო ადგილი: ქ. თბილისი, ფეიქრების ტერიტორია

ძირითადი მოვალეობები:

** კომპანიის მანქანა-მექანიზმების გამართულ მდგომარეობაში ყოფნა.
** სარემონტო მანქანა-მექანიზმებისთვის ჩასატარებელი საჭირო სამუშაოების დიაგნოსტირება და მის გამართულ მდგომარეობაში მოყვანა;
** კომპანიის კუთვნილი მანქანა-მექანიზმების, ელ. სისტემის რემონტის უზრუნველყოფა;
** დაზიანებული ავტონაწილების შესახებ დეფექტური აქტის შედგენა და დროული მიწოდება უშუალო ხელმძღვანელისთვის;
** კომპანიის მანქანა-მექანიზმების ტექნიკური მომსახურება და გამართულობის სრული ციკლის უზრუნველყოფა;

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

** სასურველია პროფესიული განათლება მანქანა-მექანიზმების შეკეთების მიმართულებით;
** მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება არანაკლებ 1 წელი;
** მანქანა-მექანიზმების ძრავის, ტრანსმისიის, სავალი ნაწილის, ანთების სისტემის, ელექტრო სისტემის, კვების სისტემის ექსპლუატაციის წესების და შეკეთების საფუძვლიანი ცოდნა;
** ტექნიკის ექსპლუატაციისა და შრომის უსაფრთხოების წესების ცოდნა;

დაინტერესების შემთხვევაში, დაგვიკავშირდით: 595 25 61 43 ან გადმოგვიგზავნეთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: recruitment@gwp.ge არაუგვიანეს 2023 წლის 30 სექტემბრისა..

CV-ს გამოგზავნით თქვენ ადასტურებთ, რომ თანახმა ხართ შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა" დაამუშაოს და შეინახოს თქვენს შესახებ პერსონალური მონაცემები 1 წლის განმავლობაში.

ახალი მიერთების და რეაბილიტაციის სამსახურში, მუშა/ზეინკლის პოზიცია გამოქვეყნებულია 2023-02-09 ბოლო ვადა 2023-10-31

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი  აცხადებს ვაკანსიას ახალი მიერთების და რეაბილიტაციის სამსახურში, მუშა/ზეინკლის პოზიციაზე.

 

პასუხისმგებლობა/მოვალეობები:

 

 • გრუნტის დამუშავება, მიწის გათხრითი სამუშაოების წარმოება და განათხარის ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით შევსება;
 • პოლიეთილენის მილსადენების და ფასონური ნაწილების  შედუღება-მონტაჟი;
 • სახანძრო ბოჭოების, საკვანძო და სათვალთვალო ჭების მონტაჟი;
 • ტრანშეაში ინერტული მასალის ფენა-ფენად ტკეპნა;
 • სამუშაოს დასრულების შემდგ ადგილის მოწესრიგება;
 • ინვენტარის მოფრთხილება და მუდმივად მუშა მდგომარეობაში ყოფნის უზრუნველყოფა;

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 

 • საშუალო/პროფესიული (ტექნიკური)
 • სასურველია სამიწათმოქმედო იარაღებთან მუშაობის გამოცდილება (ბარი, წერაქვი, კოალდა და სხვა);
 • სასურველია ტექნიკის ექსპლოატაციისა და შრომის უსაფრთხოების წესების ცოდნა.
 • სასურველია მსგავს პოზიციაზე მუშაობის 6 თვის სამუშაო გამოცდილება;

 

პიროვნული მახასიათებლები და უნარ-ჩვევები:

 

 • მზაობა ფიზიკურად მუშაობისთვის;
 • შრომისმოყვარე, ენერგიული;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • დაკისრებული მოვალეობის დროულად და ხარისხიანად შესრულების უნარი.

 

დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ გამოგზავნოთ თქვენი რეზიუმე  შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: recruitment@gwp.ge 

 

გთხოვთ, ელექტრონული ფოსტის საგანში ("subject")  მიუთითოთ პოზიცია,  რომელზეც აგზავნით განაცხადს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენი კანდიდატურა არ განიხილება. დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან.

 

CV-ს გამოგზავნით თქვენ ადასტურებთ რომ თანახმახართ... "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა" დაამუშაოს და შეინახოსთქვენსშესახებპერსონალურიმონაცემები 1 წლისგანმავლობაში.

 

 

 

 

სასაწყობე მეურნეობის სამსახურში, ოპერატორის თანაშემწის პოზიცია გამოქვეყნებულია 2022-09-21 ბოლო ვადა 2023-10-30

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი აცხადებს ვაკანსიას სასაწყობე მეურნეობის სამსახურში, ოპერატორის თანაშემწის პოზიციაზე.

 

პასუხისმგებლობა/მოვალეობები:

 

 • შემოსული საქონლის დოკუმენტებთან შესაბამისობის შემოწმება;
 • მიღებული სასაქონლო მატერიალური მარაგების დადგენილი სტანდარტის მიხედვით დასაწყობება;
 • საწყობის ტექნიკური და სანიტარული გამართულობის უზრუნველყოფა: განათება, გაყვანილობები, ტექნიკა და ა.შ.;
 • დადგენილი პროცედურის დაცვით მარაგების გაცემაზე მოთხოვნების მიღება და საწყობიდან საქონლის გაცემა;
 • დანაკარგებისა და მარაგების დაზიანებების გამოვლენა, შესაბამისი სამსახურების საქმის კურსში ჩაყენება და მათი მხარდაჭერა მიზეზების მოკვლევის პროცესში;
 • მასალისთვის საჭირო გარემო პირობების ან შესაბამისი სივრცის არარსებობის შემთხვევაში, პრობლემის გადაჭრის გზების მოძიება;

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 

 • საშუალოო /პროფესიული განათლება;
 • სასურველია მსგავს სფეროში მუშაობის არანაკლებ 1 წლისა;

  

დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ გამოგზავნოთ თქვენი რეზიუმე  შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: recruitment@gwp.ge არა უგვიანეს 2023 წლის 31 ოქტომბრისა.

 

გთხოვთ, ელექტრონული ფოსტის საგანში ("subject")  მიუთითოთ პოზიცია,  რომელზეც აგზავნით განაცხადს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენი კანდიდატურა არ განიხილება. დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან.

 

CV-ს გამოგზავნით თქვენ ადასტურებთ რომ თანახმა ხართ... "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა" დაამუშაოს და შეინახოს თქვენს შესახებ პერსონალური მონაცემები 1 წლის განმავლობაში

 

 

დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან.

 

სატრანსპორტო დეპარტამენტში, ექსკავატორის ოპერატორის პოზიცია გამოქვეყნებულია 2022-09-21 ბოლო ვადა 2023-10-30

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი  აცხადებს ვაკანსიას სატრანსპორტო დეპარტამენტში, ექსკავატორის ოპერატორის პოზიციაზე.  

 

პასუხისმგებლობა/მოვალეობები:

 • სამშენებლო მოედანზე გასვლა და კომპეტენციის ფარგლებში სამშენებლო პროექტის მენეჯერის დავალებების შესრულება: ტერიტორიის მომზადება გათხრა, მოწესრიგება და ა.შ
 • სამუშაოზე გამოცხადების მომენტიდან  ტრანსპორტის მენეჯერის მიერ გამოწერილი საგზურის აღება და შევსების უზრუნველყოფა;
 • კომპანიის მფლობელობაში არსებული და მის მიერ მართული ავტო ტექნიკის მუდმივ ჰიგიენურ და ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაზე ზრუნვა;
 • მის მიერ მართული ავტო ტექნიკის ტექნიკური მდგომარეობის  შემოწმება და ხარვეზის შემთხვევაში უშუალო ხელმძღვენელის საქმის კურსში ჩაყენება, როგორც სამუშაოს დაწყების ასევე დასრულებისას;
 • ტექნიკის შემოწმება/შეპოხვა;
 • საჭიროების შემთხვევაში მიბარებულ ტექნიკაზე მცირედი სარემონტო სამუშაოების შესრულება;
 • აღებული საწვავის გონივრული და შესაბამისი მოხმარება;
 • პასუხისმგებელია მის ხელთ არსებული, ან კომპანიის კუთვნილ დაზიანებულ და/ან დაკარგულ ინვენტარზე, მასალებზე, სამარჯვებზე და დაცვის ინდივიდუალურ და კოლექტიურ საშუალებებზე, ასევე მათ არამიზნობრივ გამოყენებაზე;     

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • საშუალოო /პროფესიული განათლება;
 • მსგავს პოციაზე მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება;
 • S კატეგორიის მართვის მოწმობა;
 • ტექნიკის ექსპლოატაციისა და შრომის უსაფრთხოების წესების ცოდნა;

 

პიროვნული მახასიათებლები და უნარ-ჩვევები:

 • პასუხისმგებლიანობა;
 • საველე პირობებში მუშაობის უნარი
 • სამუშაო კოორდინაციის უნარი;

დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ გამოგზავნოთ თქვენი რეზიუმე  შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: recruitment@gwp.ge არა უგვიანეს 2023 წლის 31 ოქტომბრისა.

 

გთხოვთ, ელექტრონული ფოსტის საგანში ("subject")  მიუთითოთ პოზიცია,  რომელზეც აგზავნით განაცხადს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენი კანდიდატურა არ განიხილება. დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან.

 

 

CV-ს გამოგზავნით თქვენ ადასტურებთ რომ თანახმა ხართ... "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა" დაამუშაოს და შეინახოს თქვენს შესახებ პერსონალური მონაცემები 1 წლის განმავლობაში.

 

დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან.

 

საწყობის ოპერატორის პოზიცია გამოქვეყნებულია 2022-05-10 ბოლო ვადა 2023-10-31

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი აცხადებს ვაკანსიას საწყობის ოპერატორის პოზიციაზე.

 

მოვალეობა/პასუხისმგებლობა:

 • საწყობში საქონლის მიღება-გაცემის პროცესიში მონაწილეობა;
 • მიღებული საქონლის დათვლა და  განთავსება დადგენილი წესის შესაბამისად;
 • საქონლის თანმდევი დოკუმენტაციის სისრულის შემოწმება;
 • საქონლის საწყობიდან გასაცემად მომზადება;
 • მიღებული და გაცემული საქონლის პროგრამაში ასახვა;
 • საწყობში წესრიგის და სისუფთავის უზრუნველყოფა.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება;
 • ინფორმაციის სწრაფად ათვისების უნარი;
 • საოფისე პროგრამების (MS Office) ცოდნა;
 • მათემატიკური უნარები.

 

უნარ-ჩვევები:

 • დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
 • კომუნიკაბელურობა და გუნდში მუშობის უნარი;
 • პუნქტუალურობა და დისციპლინირებულობა.

 

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ გამოგზავნოთ CV შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: recruitment@gwp.ge  არა უგვიანეს 2023 წლის 30 ოქტომბრისა.

გთხოვთ, ელექტრონული ფოსტის საგანში ("subject")  მიუთითოთ პოზიცია,  რომელზეც აგზავნით განაცხადს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენი კანდიდატურა არ განიხილება. დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან.

 

CV-ს გამოგზავნით თქვენ ადასტურებთ რომ თანახმა ხართ  შპს "ჯორჯიან უოთერ

ენდ ფაუერმა" დაამუშაოს და შეინახოს თქვენს შესახებ პერსონალური მონაცემები 1 წლის განმავლობაში

 

 

 

თანამშრომლობა