ახალი ამბები

31/07/2009 ვალის რესტრუქტურიზაცია ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერისგან"

”ჯორჯიანუოთერენდფაუერმა” 2009 წლის 20 მაისიდან 31 ივლისისჩათვლით, თბილისისმოსახლეობასკომუნალურიმომსახურებისსფეროშიუპრეცედენტოაქციაშესთავაზა - დავალიანებისშეღავათიანირესტრუქტურიზაციისპროგრამა. კომპანიამრესტრუქტურიზაციისპროგრამითთბილისელებს...

ვრცლად

ახალი ამბები