წყლის ხარისხი

25/08/2022 25 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ


დღეს, 25 აგვისტოს, დედაქალაქის სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება ეროვნული სტანდარტის ნორმებს

 

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის ცენტრალური ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიის მონაცემების თანახმად, თბილისის მოსახლეობისთვის 2022 წლის 25 აგვისტოს, მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს. სასმელი წყლის ხარისხი, დღეს, დედაქალაქში მთლიანად აკმაყოფილებს სასმელი წყლის ტექნიკური  რეგლამენტით გათვალისწინებულ პარამეტრებს.


23/01/2023 23 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
22/01/2023 22 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
21/01/2023 21 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
20/01/2023 20 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
19/01/2023 19 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ