წყლის ხარისხი

26/08/2022 26 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ


დღეს, 26 აგვისტოს, დედაქალაქის სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება ეროვნული სტანდარტის ნორმებს

 

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის ცენტრალური ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიის მონაცემების თანახმად, თბილისის მოსახლეობისთვის 2022 წლის 26 აგვისტოს, მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს. სასმელი წყლის ხარისხი, დღეს, დედაქალაქში მთლიანად აკმაყოფილებს სასმელი წყლის ტექნიკური  რეგლამენტით გათვალისწინებულ პარამეტრებს.


12/02/2023 12 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
11/02/2023 11 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
10/02/2023 10 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
09/02/2023 9 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
08/02/2023 8 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ