წყლის ხარისხი

29/08/2022 29 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ


დღეს, 29 აგვისტოს, დედაქალაქის სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება ეროვნული სტანდარტის ნორმებს

 

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის ცენტრალური ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიის მონაცემების თანახმად, თბილისის მოსახლეობისთვის 2022 წლის 29 აგვისტოს, მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს. სასმელი წყლის ხარისხი, დღეს, დედაქალაქში მთლიანად აკმაყოფილებს სასმელი წყლის ტექნიკური  რეგლამენტით გათვალისწინებულ პარამეტრებს.


27/02/2023 27 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
26/02/2023 26 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
25/02/2023 25 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
24/02/2023 24 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
23/02/2023 23 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ