წყლის ხარისხი

01/09/2022 1 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ


დღეს, 1 სექტემბერს, დედაქალაქის სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება ეროვნული სტანდარტის ნორმებს

 

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის ცენტრალური ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიის მონაცემების თანახმად, თბილისის მოსახლეობისთვის 2022 წლის 1 სექტემბერს, მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს. სასმელი წყლის ხარისხი, დღეს, დედაქალაქში მთლიანად აკმაყოფილებს სასმელი წყლის ტექნიკური  რეგლამენტით გათვალისწინებულ პარამეტრებს.


07/02/2023 7 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
06/02/2023 6 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
05/02/2023 5 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
04/02/2023 4 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
03/02/2023 3 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ