წყლის ხარისხი

04/09/2022 4 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ


დღეს, 4 სექტემბერს, დედაქალაქის სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება ეროვნული სტანდარტის ნორმებს

 

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის ცენტრალური ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიის მონაცემების თანახმად, თბილისის მოსახლეობისთვის 2022 წლის 4 სექტემბერს, მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს. სასმელი წყლის ხარისხი, დღეს, დედაქალაქში მთლიანად აკმაყოფილებს სასმელი წყლის ტექნიკური  რეგლამენტით გათვალისწინებულ პარამეტრებს.

 


23/01/2023 23 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
22/01/2023 22 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
21/01/2023 21 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
20/01/2023 20 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
19/01/2023 19 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ