წყლის ხარისხი

02/09/2022 2 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ


დღეს, 2 სექტემბერს, დედაქალაქის სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება ეროვნული სტანდარტის ნორმებს

 

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის ცენტრალური ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიის მონაცემების თანახმად, თბილისის მოსახლეობისთვის 2022 წლის 2 სექტემბერს, მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს. სასმელი წყლის ხარისხი, დღეს, დედაქალაქში მთლიანად აკმაყოფილებს სასმელი წყლის ტექნიკური  რეგლამენტით გათვალისწინებულ პარამეტრებს.


08/03/2020 8 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
07/03/2020 7 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
06/03/2020 6 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
05/03/2020 5 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ