წყლის ხარისხი

04/09/2022 4 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ


დღეს, 4 სექტემბერს, დედაქალაქის სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება ეროვნული სტანდარტის ნორმებს

 

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის ცენტრალური ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიის მონაცემების თანახმად, თბილისის მოსახლეობისთვის 2022 წლის 4 სექტემბერს, მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს. სასმელი წყლის ხარისხი, დღეს, დედაქალაქში მთლიანად აკმაყოფილებს სასმელი წყლის ტექნიკური  რეგლამენტით გათვალისწინებულ პარამეტრებს.

 


27/02/2023 27 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
26/02/2023 26 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
25/02/2023 25 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
24/02/2023 24 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
23/02/2023 23 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ