ახალი ამბები
...

31/07/2009 ვალის რესტრუქტურიზაცია ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერისგან"

ჯორჯიანუოთერენდფაუერმა” 2009 წლის 20 მაისიდან 31 ივლისისჩათვლით, თბილისისმოსახლეობასკომუნალურიმომსახურებისსფეროშიუპრეცედენტოაქციაშესთავაზა - დავალიანებისშეღავათიანირესტრუქტურიზაციისპროგრამა. კომპანიამრესტრუქტურიზაციისპროგრამითთბილისელებსდაგროვილიდავალიანებების  შეღავათიანიგადახდისადაგადანაწილებისსაშუალებამისცა

  • პროგრამის მონაწილე აბონენტებს კომპანიამ დავალიანების საერთო თანხის 20% ჩამოაწერა, ხოლო დარჩენილი თანხა 3 წლამდე ვადით გადაუნაწილა
  • იმ აბონენტებს, რომლებმაც ერთბაშად დაფარეს დავალიანების საერთო თანხის 50%, კომპანიამ დარჩენილი თანხა მთლიანად ჩამოაწერა
  • კომპანიამ აბონენტებს ასევე შესთავაზა დავალიანების რესტრუქტურიზაციისა და დაფარვის სხვადასხვა შეღავათიანი კომბინაცია 

შეღავათიანირესტრუქტურიზაციისპროგრამაში 47 000 თბილისელმააბონენტმამიიღომონაწილეობა, რაციმისდასტურია, რომმოსახლეობამდადებითადაღიქვაკომპანიისშეთავაზება.


შეღავათიანირესტრუქტურიზაციისპროგრამისმიმდინარეობასთანდა, ზოგადად, დავალიანებისგადახდისმზაობასთანდაკავშირებითთბილისისმოსახლეობისგანწყობისშესასწავლადკომპანიამინტერაქტიურიგამოკითხვაჩაატარა. გამოკითხვაშიმონაწილეობამიიღო 1776 თბილისელმა.
 

მათ, ვინცვერმოახერხაანვერმოასწროდავალიანებისდაფარვაანრესტრუქტურიზაცია მიმართეთჯორჯიანუოთერენდფაუერისრაიონულსერვის-ცენტრებს, სადაცთქვენთვისხელსაყრელშეღავათებსშემოგთავაზებენ.

სხვა კატეგორიები
...

24/11/2023 Საოპერაციო ცენტრები წყალმომარაგების სერვისების მართვის ევროპული მოდელია - ხოსე მიგელ სანტოსი, gwp-ის გენერალური დირექტორი

  ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა (ჯივიპი) თბილისში, ანდრონიკაშვილის ქუჩაზე, პირველი მულტიფუნქციური საოპერაციო ცენტრი გახსნა.   ...

ვრცლად

...

24/11/2023 მნიშვნელოვნად გამარტივდება საოპერაციო პროცესები და შეამცირდება ავარიებზე რეაგირების დრო - ზურა ალფაიძე, gwp-ის ტექნიკური განვითარების და სისტემების დირექტორი

  ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა (ჯივიპი) თბილისში, ანდრონიკაშვილის ქუჩაზე, პირველი მულტიფუნქციური საოპერაციო ცენტრი გახსნა.   ...

ვრცლად

...

24/11/2023 ჯივიპიდიდდიღომშიწყალმომარაგებისმაგისტრალურქსელზესარეაბილიტაციოსამუშაოებსატარებს

    ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი დიდ დიღომში, ასი ათასი მოწამის ქუჩის მიმდებარედ, წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით სარეაბილიტაციო  სამუშაოებს ატარებს.   სამუშაოები...

ვრცლად

...

22/11/2023 ჯივიპი თბილისის წყალმომარაგებაში ევროპულ სტანდარტს ნერგავს

დღეს, 22 ნოემბერს, ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა თბილისში, ანდრონიკაშვილის ქუჩაზე, პირველი მულტიფუნქციური საოპერაციო ცენტრი გახსნა.   საოპერაცი...

ვრცლად

...

25/03/2023 კომპანიაჯორჯიანუოთერენდფაუერისსპეციალურიგანცხადება

    დღეს, 25 მარტს გაგარინის ქუჩა N1-თან ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის წყალსადენის მაგისტრალური მილის დაზიანებულ მონაკვეთზე აღდგენითი სამუშაოები ინტენსიურ რეჟიმში გრძელდება.    უსაფრთხოების მიზნით, ს...

ვრცლად