წყლის ხარისხი

02/09/2022 2 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ


დღეს, 2 სექტემბერს, დედაქალაქის სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება ეროვნული სტანდარტის ნორმებს

 

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის ცენტრალური ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიის მონაცემების თანახმად, თბილისის მოსახლეობისთვის 2022 წლის 2 სექტემბერს, მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს. სასმელი წყლის ხარისხი, დღეს, დედაქალაქში მთლიანად აკმაყოფილებს სასმელი წყლის ტექნიკური  რეგლამენტით გათვალისწინებულ პარამეტრებს.


12/02/2023 12 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
11/02/2023 11 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
10/02/2023 10 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
09/02/2023 9 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
08/02/2023 8 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ