წყლის ხარისხი

02/09/2022 2 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ


დღეს, 2 სექტემბერს, დედაქალაქის სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება ეროვნული სტანდარტის ნორმებს

 

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის ცენტრალური ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიის მონაცემების თანახმად, თბილისის მოსახლეობისთვის 2022 წლის 2 სექტემბერს, მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს. სასმელი წყლის ხარისხი, დღეს, დედაქალაქში მთლიანად აკმაყოფილებს სასმელი წყლის ტექნიკური  რეგლამენტით გათვალისწინებულ პარამეტრებს.


28/01/2023 28 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
27/01/2023 27 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
26/01/2023 26 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
25/01/2023 25 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
24/01/2023 24 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ