წყლის ხარისხი

02/09/2022 2 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ


დღეს, 2 სექტემბერს, დედაქალაქის სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება ეროვნული სტანდარტის ნორმებს

 

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის ცენტრალური ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიის მონაცემების თანახმად, თბილისის მოსახლეობისთვის 2022 წლის 2 სექტემბერს, მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს. სასმელი წყლის ხარისხი, დღეს, დედაქალაქში მთლიანად აკმაყოფილებს სასმელი წყლის ტექნიკური  რეგლამენტით გათვალისწინებულ პარამეტრებს.


04/03/2023 4 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
03/03/2023 3 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
02/03/2023 2 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
01/03/2023 1 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
28/02/2023 28 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ