წყლის ხარისხი
07/07/2022 7 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
06/07/2022 6 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
05/07/2022 5 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
04/07/2022 4 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
03/07/2022 3 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
02/07/2022 2 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
01/07/2022 1 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
30/06/2022 30 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
29/06/2022 29 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
28/06/2022 28 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
27/06/2022 27 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
26/06/2022 26 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
25/06/2022 25 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
24/06/2022 24 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
23/06/2022 23 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ