წყლის ხარისხი
06/08/2022 6 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
05/08/2022 5 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
04/08/2022 4 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
03/08/2022 3 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
02/08/2022 2 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
01/08/2022 1 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
31/07/2022 31 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
30/07/2022 30 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
29/07/2022 29 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
28/07/2022 28 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
27/07/2022 27 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
26/07/2022 26 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
25/07/2022 25 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
24/07/2022 24 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
23/07/2022 23 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ