წყლის ხარისხი
21/09/2022 21 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
20/09/2022 20 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
19/09/2022 19 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
18/09/2022 18 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
17/09/2022 17 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
16/09/2022 16 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
15/09/2022 15 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
14/09/2022 14 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
13/09/2022 13 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
12/09/2022 12 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
11/09/2022 11 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
10/09/2022 10 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
09/09/2022 9 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
08/09/2022 8 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
07/09/2022 7 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ