წყლის ხარისხი
22/08/2022 22 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
21/08/2022 21 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
20/08/2022 20 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
19/08/2022 19 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
18/08/2022 18 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
17/08/2022 17 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
16/08/2022 16 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
15/08/2022 15 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
14/08/2022 14 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
13/08/2022 13 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
11/08/2022 11 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
10/08/2022 10 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
09/08/2022 9 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
08/08/2022 8 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
07/08/2022 7 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ