წყლის ხარისხი
06/10/2022 6 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
05/10/2022 5 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
04/10/2022 4 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
03/10/2022 3 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
02/10/2022 2 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
01/10/2022 1 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
30/09/2022 30 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
29/09/2022 29 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
28/09/2022 28 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
27/09/2022 27 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
26/09/2022 26 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
25/09/2022 25 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
24/09/2022 24 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
23/09/2022 23 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
22/09/2022 22 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ