წყლის ხარისხი
21/10/2022 21 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
20/10/2022 20 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
19/10/2022 19 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
18/10/2022 18 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
17/10/2022 17 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
16/10/2022 16 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
15/10/2022 15 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
14/10/2022 14 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
13/10/2022 13 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
12/10/2022 12 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
11/10/2022 11 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
10/10/2022 10 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
09/10/2022 9 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
08/10/2022 8 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
07/10/2022 7 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ