წყლის ხარისხი
22/07/2022 22 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
21/07/2022 21 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
20/07/2022 20 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
19/07/2022 19 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
18/07/2022 18 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
17/07/2022 17 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
16/07/2022 16 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
15/07/2022 15 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
14/07/2022 14 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
13/07/2022 13 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
12/07/2022 12 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
11/07/2022 11 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
10/07/2022 10 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
09/07/2022 9 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
08/07/2022 8 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ