წყლის ხარისხი
09/11/2022 9 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
08/11/2022 8 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
07/11/2022 7 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
06/11/2022 6 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
05/11/2022 5 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
04/11/2022 4 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
03/11/2022 3 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
02/11/2022 2 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
01/11/2022 1 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
31/10/2022 31 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
30/10/2022 30 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
25/10/2022 25 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
24/10/2022 24 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
23/10/2022 23 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
22/10/2022 22 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ