წყლის ხარისხი
07/02/2023 7 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
06/02/2023 6 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
05/02/2023 5 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
04/02/2023 4 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
03/02/2023 3 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
02/02/2023 2 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
01/02/2023 1 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
31/01/2023 31 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
30/01/2023 30 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
29/01/2023 29 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
28/01/2023 28 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
27/01/2023 27 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
26/01/2023 26 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
25/01/2023 25 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
24/01/2023 24 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ