წყლის ხარისხი
09/12/2022 9 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
08/12/2022 8 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
07/12/2022 7 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
06/12/2022 6 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
05/12/2022 5 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
04/12/2022 4 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
03/12/2022 3 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
02/12/2022 2 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
01/12/2022 1 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
30/11/2022 30 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
29/11/2022 29 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
28/11/2022 28 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
27/11/2022 27 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
26/11/2022 26 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
25/11/2022 25 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ