წყლის ხარისხი
24/11/2022 24 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
23/11/2022 23 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
22/11/2022 22 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
21/11/2022 21 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
20/11/2022 20 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
19/11/2022 19 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
18/11/2022 18 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
17/11/2022 17 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
16/11/2022 16 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
15/11/2022 15 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
14/11/2022 14 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
13/11/2022 13 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
12/11/2022 12 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
11/11/2022 11 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
10/11/2022 10 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ