წყლის ხარისხი
08/01/2023 8 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
07/01/2023 7 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
06/01/2023 6 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
05/01/2023 5 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
04/01/2023 4 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
03/01/2023 3 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
02/01/2023 2 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
01/01/2023 1 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
31/12/2022 31 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
30/12/2022 30 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
29/12/2022 29 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
28/12/2022 28 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
27/12/2022 27 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
26/12/2022 26 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
25/12/2022 25 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ