წყლის ხარისხი
24/12/2022 24 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
23/12/2022 23 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
22/12/2022 22 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
21/12/2022 21 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
20/12/2022 20 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
19/12/2022 19 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
18/12/2022 18 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
17/12/2022 17 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
16/12/2022 16 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
15/12/2022 15 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
14/12/2022 14 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
13/12/2022 13 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
12/12/2022 12 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
11/12/2022 11 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
10/12/2022 10 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
ახალი ამბები