წყლის ხარისხი
06/09/2022 6 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
05/09/2022 5 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
04/09/2022 4 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
03/09/2022 3 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
02/09/2022 2 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
01/09/2022 1 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
31/08/2022 31 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
30/08/2022 30 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
29/08/2022 27 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
29/08/2022 29 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
28/08/2022 28 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
26/08/2022 26 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
25/08/2022 25 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
24/08/2022 24 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
23/08/2022 23 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ